INVL Logo

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2021 m. balandžio 6 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. sausio 14 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos banko Finansų rinkos Priežiūros tarnybai, kad būtų gautas leidimas Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimui.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_istatai_iregistruota 2021-04-06.pdf