INVL Logo

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gruodžio 19 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2022 m. gruodžio 9 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos bankui.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL_BRE_Istatai_2022-12-19.pdf