INVL Logo

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2023 m. gegužės 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2023 m. balandžio 18 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos bankui.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com

 


INVL Baltic Real Estate_istatai_iregistruota 2023-05-11.pdf