INVL Logo

Pranešimas apie parengtas „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „RE 1” reorganizavimo sąlygas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. pranešame apie parengtas specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „INVL Baltic Real Estate“) kodas 152105644, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14 ir AB „RE 1“, kodas 302622705, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, reorganizavimo sąlygas, kurių pagrindu prie veiklą tęsiančios „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama AB „RE 1“, kurios 100 proc. akcijų priklauso „INVL Baltic Real Estate“ (prijungimui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos).

Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo veiksiančios „INVL Baltic Real Estate“ nauja įstatų redakcija bei iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota AB „RE 1“.

„INVL Baltic Real Estate“ perims visą AB „RE 1“ turtą, teises ir pareigas, visos AB „RE 1“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis „INVL Baltic Real Estate“, AB „RE 1“ sandoriai bus įtraukti į „INVL Baltic Real Estate“ finansinę apskaitą AB „RE 1“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje, nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.

Pažymėtina, kad „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų turimų balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, akcijų skaičius, jų nominali vertė ir turima dalis bendrame kapitale, po reorganizavimo, nepasikeis.

Su Reorganizavimo sąlygomis, nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti Vilniuje, Gynėjų g. 14 arba „INVL Baltic Real Estate“ tinklalapyje https://bre.invl.com/, papildoma informacija teikiama telefonu 8 620 28684 ir el. paštu vytautas.baksinskas@invl.com

Bendrovių kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti bendrovėms nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos iki visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ parengė reorganizavimo sąlygas įmonės „RE 1“, kuriai priklauso dalis patalpų sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, prisijungimui.

Reorganizavimo sąlygos numato, kad prie „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama „RE 1“ baigia veiklą be likvidavimo procedūros, o visos pastarosios įmonės teisės ir pareigos pereina investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovei.

„Po reorganizacijos visas nekilnojamasis turtas Vilniaus g. 37 tiesiogiai priklausys „INVL Baltic Real Estate“. Patį reorganizavimo procesą tikimės baigti iki metų pabaigos“, – komentuoja „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

2022 metų birželį „INVL Baltic Real Estate“ įsigijo 100 proc. bendrovės „RE 1“ akcijų, kuriai priklauso 257 kv. m. ploto negyvenamoji patalpa-kavinė, esanti sostinės Vilniaus g. 37. Po šio sandorio „INVL Baltic Real Estate“ tapo vienintele šio išskirtinio pastato Vilniaus senamiestyje valdytoja, o bendras valdomų patalpų plotas Vilniaus g. 37, Vilniuje, išaugo iki 1 990 kv. m.

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės akcininkai „INVL Baltic Real Estate“ dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimui pritarė šių metų rugpjūčio 23 dieną.

Planuojama, kad po pastato Vilniaus g. 37 rekonstrukcijos bendrovė rinkai pasiūlys apie 2 200 kv. m. nuomojamo ploto aukščiausios klasės biurų pastato antrame ir trečiame aukštuose bei komercinės paskirties patalpų pirmame aukšte.

Apie „INVL Baltic Real Estate“

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat 55 ha logistikos ir industrijos parką „Dommo Logistics and Industrial Park“ šalia greitkelio A8  ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2022 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė nuo 92 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 33,8 mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovę valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Reorganizavimo_salygos.pdf

1 priedas BRE VAS protokolas.pdf

2 priedas AB RE1 VAS sprendimas.pdf

3 priedas BRE istatu projektas.pdf

4 priedas turto sarasas.pdf