INVL Logo

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas Darius@InvaldaLT.com


Invalda LT Pranesimas apie vadovo sandorius INVL Baltic Real Estate 1121.pdf