INVL Logo

Pranešimas apie vadovų sandorius


AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601


Invalda LT Pranesimas apie vadovo sandorius INVL Baltic Real Estate 20141029.pdf