INVL Logo

Skelbiama „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė 2020 m. lapkričio 30 d.

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė”) skelbimu dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas”) šaukimo, kuris turi įvykti 2021 m. sausio 14 d., Bendrovės akcininkams priėmus sprendimus numatytus Susirinkimo darbotvarkėje, vyks Bendrovės akcijų išpirkimo procesas dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo. Šiuo pranešimu skelbiama Bendrovės 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių ir Susirinkime už esminius Bendrovės dokumentų pakeitimus nebalsavusių Bendrovės akcininkų. Plačiau apie šaukiamą 2021 m. sausio 14 d. neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=998569&messageId=1250495

„INVL Baltic Real Estate“ neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė 2020 m. lapkričio 30 d. buvo 28 843 807 eurai arba 2,2103 euro akcijai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com