INVL Logo

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė 2021 m. kovo 31 d. bei tikslinamos 2020 m. pabaigos grynųjų aktyvų vertės

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2021 m. kovo 31 d. buvo 17 972 963 eurai arba 2,2295 euro akcijai.

Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“), vykdydama įprastines veiklos kontrolės priemones, nustatė, kad nustatant Bendrovės grynųjų aktyvų vertę 2020 m. lapkričio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. įvyko klaida. Atsižvelgiant į tai, pateikiamos patikslintos Bendrovės grynųjų aktyvų vertės:

Šis Bendrovės grynųjų aktyvų vertės neatitikimas neigiamų pasekmių Bendrovės akcininkams nesukėlė.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. vykęs Bendrovės akcijų išpirkimas, buvo vykdomas pagal 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertę, kurį buvo didesnė 0,27 proc. nei aukščiau nurodyta patikslinta Bendrovės 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė.

Skirtumas tarp nekorektiškos ir vykusio akcijų išpirkimo metu taikytos grynųjų aktyvų vertės Bendrovei bus kompensuojamas Bendrovės Valdymo įmonės.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com