INVL Logo

Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė 2020 m. balandžio 30 d.

Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo, 2020 m. birželio 25 d. skelbiama Bendrovės 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė 2020 m. balandžio 30 d. buvo 24 361 588  eurai arba 1,8526 euro akcijai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com