INVL Logo

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija

2018 metų 12 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,17 mln. eurų, o pajamos – 5,82 mln. eurų (2017 metų 12 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 3,58 mln. eurų, pajamos – 6,20 mln. eurų).

Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 metų 12 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 3 372 tūkst. eurų, o 2017 metų 12 mėnesių siekė 3 779 tūkst. eurų.

Pateikiami bendrovės finansiniai rodikliai yra preliminarūs, neaudituoti ir nėra bendrovės grynųjų aktyvų vertės paskelbimas. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė bus paskelbta per bendrovės įstatuose nurodytus terminus. Jeigu audituota grynųjų aktyvų vertė skirsis nuo apskaičiuotos remiantis preliminariais finansiniais rodikliais, šiam pokyčiui nebus taikoma bendrovės įstatų nuostata dėl klaidos taisymo.

 

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas, preliminariais neaudituotais duomenimis, per 2018 metus siekė 3,17 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. mažesnis nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė praėjusių metų pabaigoje sudarė 35,3 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,69 euro ir per metus išaugo 9,7 proc. (įvertinus ir per 2018 m. išmokėtus dividendus).

„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2018 metais sudarė 3 mln. eurų arba 13 proc. daugiau nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduotos pajamos pernai siekė 5,8 mln. eurų arba 6,1 proc. mažiau nei 2017 metais, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 13,5 proc. iki 4,5 mln. eurų.

„Praėjusius metus vertiname kaip dar vieną sėkmingo augimo laikotarpį – didėjant bendrovės grynosioms nuomos pajamoms iš nuosavų objektų, toliau augo valdomo turto vertė. Tai lėmė ne tik puiki šio turto lokacija, bet ir darbas su klientais, taip pat dėmesys turto atnaujinimui. Ateinančiais metais sieksime ir toliau pateisinti mūsų klientų lūkesčius bei didinti vertę investuotojams“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Praėjusiais metas didžiausias valdomas objektas „IBC verslo centras“ ir toliau išlaikė aukštą užimtumo lygį bei augino nuomos pajamas – jos, lyginant su 2017 m., didėjo 2,1 proc. ir sudarė 1,92 mln. eurų. Bendrovės objektų užimtumas 2018 m. pabaigoje siekė nuo 67 iki 98 proc.

2018 metais taip pat vyko bendrovės akcijų viešas siūlymas, kurio metu buvo parduotos 22 465 akcijos už 57,2 tūkst. eurų. Iš viso investuotojams buvo siūloma įsigyti 2,893 mln. bendrovės akcijų. „Tikime valdomo nekilnojamojo turto portfelio ateitimi ir siekiame, kad mūsų bendrovė būtų patraukli investuojantiems“, – sakė V. Bakšinskas.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą „IBC“ šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio.

2018 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 58,3 mln. eurų. Net 80 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_finansines ataskaitos_2018 4ketv.pdf 
INVL Baltic Real Estate_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2018 4ketv.pdf 
INVL Baltic Real Estate_Pagrindiniu duomenu santrauka_2018 4ketv.pdf