INVL Logo

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

2019 metų 3 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,24 mln. eurų, o pajamos – 1,54 mln. eurų (2018 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 0,70 mln. eurų, pajamos – 1,49 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,29 mln. eurų, o 2018 metų 3 mėnesių siekė 0,75 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 0,24 mln. eurų ir sumažėjo 66 proc., lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 35,55 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai siekė 2,70 euro ir, lyginant su 2018 m. pirmojo ketvirčio pabaiga, išaugo 13,2 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

Per šių metų pirmąjį ketvirtį „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų sudarė 0,4 mln. eurų arba 53,8 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Bendrovės konsoliduotos pajamos buvo 3,4 proc. didesnės nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį ir siekė 1,54 mln. eurų, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 4,8 proc. iki 1,15 mln. eurų.

„Šių metų pirmąjį ketvirtį didžiausiame mūsų objekte IBC verslo centre sudarytos naujos nuomos sutartys lėmė ir poreikį atnaujinti jo patalpas. Per šį laikotarpį buvo naujai įrengta ir nuomininkams perduota daugiau kaip 2 tūkst. kv. m ploto patalpų. Šios einamųjų remontų išlaidos buvo įvertintos kaip sąnaudos, tad mažino pelną“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą IBC šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė nuo 67 iki 100 proc.

Remiantis šių metų balandžio 26 dienos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtais sprendimais, „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus išmokės 0,13 euro akcijai dividendus, o bendra dividendams skiriama suma sieks 1,71 mln. eurų. Dividendų pajamingumas, vertinant šių metų balandžio 29 dienos bendrovės akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje, siekia 5,3 proc.

2019 m. kovo 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 58,3 mln. eurų. Net 80 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas