Naujienos

„INVL Baltic Real Estate“ per 2017 m. uždirbo 3,58 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per 2017 metus siekė 3,58 mln. eurų ir buvo 20,6 proc. mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2016 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2017 m. gruodžio pabaigoje sudarė 33,86 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai (perskaičiavus pagal dabartinį akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę) buvo 2,57 euro ir per metus išaugo 11 proc. (2016 m. pabaigoje nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,36 euro, taip pat įvertinti išmokėti 0,06 euro akcijai dividendai).

Atnaujinama prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

Užbaigus akcijos nominalios vertės keitimo procedūras, nuo sausio 25 dienos atnaujinama prekyba investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis. Prekyba akcijomis buvo sustabdyta keičiant bendrovės įstatus ir juose numatytą „INVL Baltic Real Estate“ akcijos nominalią vertę bei bendrovės išleistų akcijų skaičių.

„INVL Baltic Real Estate“ dividendus padidino 2,2 karto

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ dividendų politikoje numatytus dividendus padidino daugiau kaip du kartus – nuo 0,012 iki 0,026 euro akcijai. Taip pat nuspręsta, jei sprendimui pritars Lietuvos bankas, penkis kartus – iki 1,45 euro didinti bendrovės nominalią akcijos vertę – šis sprendimas įsigaliotų gavus Lietuvos banko pritarimą. Šiuos sprendimus šiandien patvirtino bendrovės akcininkų susirinkimas.

„INVL Baltic Real Estate“ prognozuoja spartų grynųjų nuomos pajamų augimą

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė prognozes, pagal kurias 2017 metais bendrovės grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) sieks 2,57 mln. eurų ir bus 28 proc. didesnės nei 2016 metais. Tuo tarpu, lyginant su 2017 metų prognoze, skaičiuojama, kad 2018 metais bendrovės grynųjų nuomos pajamų rodiklis augs 43 proc. ir sudarys 3,69 mln. eurų. Šias prognozes patikrino verslo konsultacijų įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

„INVL Baltic Real Estate“ dividendus siūlo didinti daugiau kaip du kartus

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ dividendų politikoje numatytus dividendus siūlo didinti daugiau kaip du kartus – nuo 0,012 iki 0,026 euro akcijai. Šis ir kiti sprendimai bus teikiami tvirtinti šių metų gruodžio 29 dieną vyksiančiam bendrovės akcininkų susirinkimui.

„INVL Baltic Real Estate“ trijų ketvirčių grynasis pelnas – 2,1 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų tris ketvirčius siekė 2,1 mln. eurų ir buvo daugiau kaip 2,3 karto didesnis nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 19,5 proc. ir 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 0,49 euro akcijai (2016 m. rugsėjo pabaigoje nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 0,42 euro, taip pat įvertinti išmokėti 0,012 euro akcijai dividendai).

„INVL Baltic Real Estate“ pirmojo pusmečio grynasis pelnas – 1,5 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas šių metų pirmąjį pusmetį siekė 1,5 mln. eurų ir buvo daugiau kaip 2,5 karto didesnis nei 2016 m. sausį-birželį. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 20 proc. ir 2017 m. birželio pabaigoje sudarė 0,48 euro akcijai (2016 m. birželio pabaigoje buvo 0,41 euro akcijai, taip pat įvertinti išmokėti 0,012 euro akcijai dividendai).

„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos siekė 586 tūkst. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 586 tūkst. eurų ir dėl investicijų į turto atnaujinimą, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 10,9 proc. Bendrovės konsoliduotos pajamos šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 1,67 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 3,15 proc., iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos išaugo 3,78 proc. iki 934 tūkst. eurų.

2016 m. „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos išaugo 16 proc. iki 2,3 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2016 metais sudarė 2,3 mln. eurų arba 16 proc. daugiau nei 2015-aisiais (2,0 mln. eurų). „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos pajamos pernai siekė 6,29 mln. eurų arba 10,5 proc. daugiau nei 2015 metais (5,694 mln. eurų), iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 21,5 proc. iki 3,6 mln. eurų.

„Vilniaus vartai“ taps technologinių verslų centru

Sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse Gynėjų gatvėje iki 2018 metų pradžios įsikurs aštuonios informacinių technologijų bendrovės. Šių metų viduryje į „Vilniaus vartus“ persikels sostinėje veikiančios „INVL Technology“ įmonės „Etronika“, „FINtime“, BAIP, NRD CS, NRD ir „Acena“, o 2018 m. pradžioje – ir „Algoritmų sistemos“ bei „Profectus Novus“.

Planuojama atnaujinti prekybą UTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

Lietuvos bankas patvirtino investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą įtraukti bendrovės akcijas į NASDAQ Vilnius biržą. Bendrovei paskelbus šį prospektą, tikimasi, kad prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis NASDAQ Vilnius biržoje bus atnaujinta artimiausiu metu.

„INVL Baltic Real Estate“ gavo UTIB licenciją

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ Lietuvos bankas šių metų gruodžio 22 dieną suteikė uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų, iki 2046 metų gruodžio 22 dienos, su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Užregistruoti nauji „INVL Baltic Real Estate“ įstatai

Juridinių asmenų registre užregistruoti nauji investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatai. Remiantis jais, „INVL Baltic Real Estate“ taps specialiąja uždarojo tipo privataus kapitalo investicine bendrove (UTIB) ir veiks šiuo statusu 30 metų su galimybe pratęsti laikotarpį 20 metų.

Patvirtinti UTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatai

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) statusu veiks 30 metų su galimybe pratęsti šį laikotarpį 20 metų. Tai numatyta naujuose bendrovės įstatuose, kuriuos patvirtino šiandien vykęs bendrovės akcininkų susirinkimas.

„INVL Baltic Real Estate“ per tris ketvirčius uždirbo 0,9 mln. eurų pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per šių metų tris ketvirčius siekė 0,9 mln. eurų arba po 0,02 euro akcijai. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu ir atmetus vienkartinių sandorių įtaką 2015 metais (UAB „INTF investicija“ pardavimą ir Latvijos logistikos centro „Dommo“ įsigijimą), bendrovės grynasis pelnas išaugo 92 proc. „INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per 2015 m. devynis mėnesius, įskaitant vienkartinius sandorius, siekė 1,9 mln. eurų.

UTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų

Uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos siekianti investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ šiuo statusu veiks 30 metų su galimybe investuotojų sprendimu šį terminą pratęsti dar 20 metų. Tai numatyta naujajame bendrovės įstatų projekte, dėl kurio akcininkai balsuos lapkričio 10 dieną.

„INVL Baltic Real Estate“ pelnas pirmą pusmetį siekė 0,6 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,6 mln. eurų grynojo pelno arba po 0,01 euro akcijai. Per šį laikotarpį bendrovės pajamos siekė 3,1 mln. eurų, iš jų 1,8 mln. eurų buvo iš nuosavų objektų nuomos. Lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, bendrovės grynasis pelnas išaugo 36 proc., pajamos – 14 proc., o pajamos iš nuosavų objektų nuomos – 35 proc.