Naujienos

„INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per pirmąjį pusmetį siekė 0,75 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį pusmetį siekė 0,75 mln. eurų ir buvo 19 proc. mažesnis, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų birželio pabaigoje buvo 17,6 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 2,19 euro ir, lyginant su 2020 m. pirmojo pusmečio pabaiga, išaugo 23,5 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per pirmąjį ketvirtį siekė 121 tūkst. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 121 tūkst. eurų ir sumažėjo 70 proc., lyginant su atitinkamu 2020m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 18 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 2,23 euro ir, lyginant su 2020 m. pirmojo ketvirčio pabaiga, išaugo 11,8 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

Baigėsi „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo procesas

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 2 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą, kurio metu 11akcininkų pateikė išpirkimui 4 988 155 vnt. bendrovės akcijų už 11 mln. eurų, tai sudaro 37,93 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Galutinis akcijų išpirkimas ir atsiskaitymas už jas įvyks š. m. kovo 29 d.


„INVL Baltic Real Estate“ per 2020 metus uždirbo 5,42 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, audituotais duomenimis, per 2020 metus uždirbo 5,42 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba beveik 2 kartus mažiau nei 2019 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2020 metų pabaigoje siekė 28,87 mln. eurų arba 2,21 euro akcijai ir, lyginant su 2019 m. pabaiga, padidėjo 12,2 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

Patvirtinta „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka

Šiandien, sausio 15 dieną, „INVL Asset Management“ valdyba patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo taisykles ir priėmė sprendimą dėl akcijų išpirkimo proceso pradžios. Akcijų išpirkimo procesas prasidės sausio 25 d. ir truks iki kovo 25 d. (imtinai). Akcijos išpirkimo kaina – 2020 m. lapkričio 30 d. „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė, kuri buvo 2,2103 euro akcijai.

Bus išpirkta 100 431 „INVL Baltic Real Estate“ akcijų už 186 tūkst. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 4 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą,kurio metu Bendrovė išpirks 100 431 Bendrovės akciją iš 6akcininkų už 186 tūkst. eurų, tai sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos išpirkimo kaina – 1,8526 EUR, kuri atitiko 2020 m. balandžio 30 d. GAV.

„INVL Baltic Real Estate“ per tris šių metų ketvirčius uždirbo 4,687 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per šių metų pirmuosius tris ketvirčius uždirbo 4,687 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba beveik 2,2 karto daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė, įvertinus pagal apskaitos standartus privalomai pripažįstamą išperkamų akcijų įsipareigojimą, šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 23,6 mln. eurų arba 2,23 euro neišperkamai akcijai.

„INVL Baltic Real Estate“ auditą atliks „PricewaterhouseCoopers“

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ auditą atliks „PricewaterhouseCoopers“. Tokį sprendimą spalio 27 dieną priėmė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Sutartis su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ pasirašyta dėl „INVL Baltic Real Estate“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito.

„INVL Baltic Real Estate“ pardavusi „Vilniaus vartų“ verslo centro dalį investuotojams uždirbo 11 mln. eurų pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ už 20 mln. eurų pardavė jai priklausančio verslo centro „Vilniaus vartai“ 7,2 tūkst. kvadratinių metrų dalį, kurią įsigijo „Eastnine Lithuania“ valdoma įmonė „Tvarus projektas“. Iš sandorio gautos lėšos galės būti panaudotos esamų paskolų mažinimui, išmokoms „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams bei galimoms naujoms investicijoms į nekilnojamąjį turtą.

„INVL Baltic Real Estate“ per pirmąjį pusmetį uždirbo 0,9 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,92 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba 46 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų birželio pabaigoje siekė 24,6 mln. eurų arba 1,87 euro akcijai. Pastarasis rodiklis, lyginant su 2019 m. pirmojo pusmečio pabaiga bei įvertinus išmokėtus dividendus, išaugo 27,4 proc.

Patvirtinta „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonė „INVL Asset Management“ patvirtino akcijų išpirkimo tvarką. Ji bendrovės akcininkams, turėjusiems jos akcijų 2020 m. balandžio 2 dieną ir nedalyvavusiems ar nepritarusiems priimant bent vieną iš sprendimų didinti „INVL Baltic Real Estate“ maksimalaus įsiskolinimo lygį ar keisti depozitoriumą, suteiks galimybę parduoti akcijas už grynųjų aktyvų vertę.

„INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per pirmąjį ketvirtį siekė 0,4 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 0,4 mln. eurų ir padidėjo 69,7 proc., lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 44,4 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 3,38 euro ir, lyginant su 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaiga, išaugo 30 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė sprendimui išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ išmokės 20,4 mln. eurų dividendų. Šis sprendimas priimtas šiandien vykusio bendrovės akcininkų susirinkimo metu. Taip pat nuspręsta padidinti bendrovės maksimalų įsiskolinimo lygį iki 80 proc. nekilnojamojo turto vertės lygio ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją į Šiaulių banką, tokiu būdu sumažinant paslaugų mokesčius.

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės 20,4 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, neseniai už 33 mln. eurų pardavusi IBC verslo centrą, akcininkams planuoja išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų. Siūlymą išmokėti 1,55 euro dividendus akcijai balandžio 9 dieną vyksiančiam akcininkų susirinkimui pateikė „INVL Baltic Real Estate“ valdanti bendrovė „INVL Asset Management“. Pagal 2020 m. kovo 17 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 55 proc.