Naujienos

Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 34 382 903 eurų arba 2,6147 euro akcijai.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

2018 metų 9 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2 232 tūkst. eurų, o pajamos – 4 333 tūkst. eurų (2017 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 2 091 tūkst. eurų, pajamos – 4 799 tūkst. eurų).

Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 metų 9 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 2 384 tūkst. eurų, o 2017 metų 9 mėnesių siekė 2 243 tūkst. eurų.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2018 m. lapkričio 9 d. 9.00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas.

CORRECTION: SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Correction: 2018 m. rugpjūčio 17 d. skelbiant „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas ir Bendrovės 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas nebuvo pateiktos Konsoliduotos ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos už  2018 m. II ketvirtį.
„INVL Baltic Real Estate“ skelbia pataisytas konsoliduotas ir Bendrovės 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, pakartodami visą pradinio esminio tekstą ir jo priedus.