Naujienos

Patvirtintas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo prospekto antrasis priedas

Lietuvos bankas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-196 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospekto (toliau – Prospektas), kuris buvo Lietuvos banko patvirtintas ir Bendrovės paskelbtas 2018 m. balandžio 23 d. (Lietuvos banko sprendimu dėl Prospekto patvirtinimo Nr. 241-70) ir kuris vėliau pakeistas Lietuvos banko patvirtintu ir Bendrovės 2018 m. gegužės 21 d. paskelbtu Prospekto pirmuoju priedu (Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-128), antrąjį priedą (toliau – Prospekto antrasis priedas, žr. pridedamus dokumentus).

Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2018 m. birželio 30 d. buvo 34 058 027 eurų arba 2,5900 euro akcijai.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

2018 metų 6 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1.907 tūkst. eurų, o pajamos – 2.924 tūkst. eurų (2017 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 1.528 tūkst. eurų, pajamos – 3.281 tūkst. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 2.009 tūkst. eurų, o 2017 metų 6 mėnesių siekė 1.629 tūkst. eurų.