Naujienos

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 metų 9 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,1 mln. eurų, o pajamos 4,4 mln. (2018 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 2,2 mln. eurų, pajamos – 4,3 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 9 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 2,3 mln. eurų, o 2018 metų 9 mėnesių siekė 2,4 mln. eurų.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Visuotinis akcininkų susirinkimas
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 152105644) (toliau gali būti vadinama Bendrove) Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 18 d. šaukiamas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ dokumento tvirtinimo

Kita informacija
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog įsigaliojus naujai LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) redakcijai, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas). 2019 m. rugpjūčio 23 d. Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino Prospektą ir pritarė jo skelbimui.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Pusmečio informacija
2019 metų 6 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1,71 mln. eurų, o pajamos 2,98 – mln. eurų (2018 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 1,91 mln. eurų, pajamos – 2,92 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 1,81 - mln. eurų, o 2018 metų 6 mėnesių siekė 2,01 mln. eurų.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

„INVL Baltic Real Estate“ į Vilnių atveda tarptautinį bendradarbystės erdvių tinklą „Talent Garden“

Kita informacija
2019 m birželio 27 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) Investicinis komitetas priėmė sprendimą dėl Bendrovės turto administratoriaus UAB „Proprietas“ ir „Talent Garden“ franšizės sutarties pasirašymo. Bendrovė pažymi, kad sutarties pasirašymas žymi naują Bendrovės veiklos segmento pradžią - bendradarbystės erdvės (ang. coworking) kūrimą ir vystymą, erdvei pasirenkant „INVL Baltic Real Estate“ portfeliui priklausantį pastatą Vilniaus gatvėje (adresu Vilniaus g. 33).

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.