Naujienos

Audituoti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. grupės rezultatai

2017 metų SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3 577 tūkst. eurų, o pajamos – 6 203 tūkst. eurų (2016 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 4 507 tūkst. eurų, pajamos – 6 290 tūkst. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. audituotas  grynasis pelnas siekia 3 780 tūkst. eurų, o 2016 metų siekė 4 710 tūkst. eurų.

Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 33 860 074 eurų arba 0,5150 euro akcijai (esant neperskaičiuotai nominaliai vertei ir akcijų skaičiui: nominaliai akcijos vertei buvus 0,29 euro, o akcijų skaičiui – 65 750 000 vnt.).

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 26 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2018 m. sausio 25 d. atnaujinama prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Nasdaq CSD SE Lietuvos filialui atlikus įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, Bendrovė pateikė prašymą Nasdaq Vilnius atnaujinti prekybą Bendrovės akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje nuo 2018 m. sausio 25 d., kadangi Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai turi atlikti pakeitimus savo lygmenyje.

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ emisijos duomenų

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, interneto svetainės adresas www.bre.invl.com) (toliau gali būti vadinama - Bendrove) informuoja, jog įgyvendinus 2017 m. gruodžio 29 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės išleistų akcijų vienetų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo, „INVL Baltic Real Estate“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų emisijos duomenys yra: (detaliau pranešime apie esminį įvykį)

2018 m. sausio 12 d. bus sustabdyta prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

Atsižvelgiant į tai, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimą pakeisti Bendrovės įstatus, kurių projektas patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, bei siekiant užtikrinti efektyvią Bendrovės akcininkų interesų apsaugą, Bendrovė pateikė prašymą nuo 2018 m. sausio 12 d. (imtinai) iki Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas atliks įrašus akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, sustabdyti prekybą Bendrovės akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė naujos redakcijos valdymo ir depozitoriumo sutartis

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 29 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė skelbia 2018 m. sausio 5 d. pasirašiusi naujos redakcijos valdymo sutartį su turto valdymo bendrove „INVL Asset Management“, kuria buvo keičiamas valdymo mokestis iš 1,5 proc. į 1,0 proc. ir atliktos redakcinės korekcijos. Naujos redakcijos valdymo sutartis įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

„Invalda INVL“ ketina perleisti dalį „INVL Baltic Real Estate“ akcijų

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate” valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management” gavo akcinės bendrovės „Invalda INVL” pranešimą apie tai, kad „Invalda INVL“ ketina perleisti iki 22 proc. investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, kurios 2017 m. gruodžio 20 d. kaina Nasdaq Vilnius biržoje vertos 6,9 mln. eurų.