Naujienos

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,13 eurų dividendų vienai akcijai.

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ gautos informacijos

Kita informacija
UAB „INVL Asset Management“, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdymo įmonė, informuoja iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų, alternatyvių investicijų, taip pat ir „INVL Baltic Real Estate“ veiklos sritimis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 metų 3 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,24 mln. eurų, o pajamos – 1,54 mln. eurų (2018 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 0,70 mln. eurų, pajamos – 1,49 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,29 mln. eurų, o 2018 metų 3 mėnesių siekė 0,75 mln. eurų.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2018 metus bei pritarė naujai įstatų redakcijai

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis Bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,13 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2018 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2018 m. sudaro 1,71 milijono eurų). Taip pat pritarta Bendrovės įstatų pakeitimams bei naujam įstatų redakcijos projektui. Įstatai būtų pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.

Dėl siūlymo skirti dividendus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus bei siūlymo pritarti naujai įstatų redakcijai

Pranešimas apie esminį įvykį
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „INVL Baltic Real Estate" arba Bendrovė) pažymi, kad 2017 m. gruodžio 29 d. vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,13 EUR dividendų akcijai, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į planuojamą investicijų poreikį, Bendrovės grynųjų srautų pakankamumą, bendrą finansinę situaciją ar neigiamas rinkos tendencijas, dividendų išmokėjimas galėtų daryti žalą Bendrovės veiklai.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Visuotinis akcininkų susirinkimas
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 26 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.