Naujienos

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Pusmečio informacija
2019 metų 6 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1,71 mln. eurų, o pajamos 2,98 – mln. eurų (2018 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 1,91 mln. eurų, pajamos – 2,92 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 1,81 - mln. eurų, o 2018 metų 6 mėnesių siekė 2,01 mln. eurų.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

„INVL Baltic Real Estate“ į Vilnių atveda tarptautinį bendradarbystės erdvių tinklą „Talent Garden“

Kita informacija
2019 m birželio 27 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) Investicinis komitetas priėmė sprendimą dėl Bendrovės turto administratoriaus UAB „Proprietas“ ir „Talent Garden“ franšizės sutarties pasirašymo. Bendrovė pažymi, kad sutarties pasirašymas žymi naują Bendrovės veiklos segmento pradžią - bendradarbystės erdvės (ang. coworking) kūrimą ir vystymą, erdvei pasirenkant „INVL Baltic Real Estate“ portfeliui priklausantį pastatą Vilniaus gatvėje (adresu Vilniaus g. 33).

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautus AB „Invalda INVL“ pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,13 eurų dividendų vienai akcijai.

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ gautos informacijos

Kita informacija
UAB „INVL Asset Management“, SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdymo įmonė, informuoja iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų, alternatyvių investicijų, taip pat ir „INVL Baltic Real Estate“ veiklos sritimis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 metų 3 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,24 mln. eurų, o pajamos – 1,54 mln. eurų (2018 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 0,70 mln. eurų, pajamos – 1,49 mln. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,29 mln. eurų, o 2018 metų 3 mėnesių siekė 0,75 mln. eurų.