Naujienos

Dėl siūlymo skirti dividendus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus bei siūlymo pritarti naujai įstatų redakcijai

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „INVL Baltic Real Estate" arba Bendrovė) pažymi, kad 2017 m. gruodžio 29 d. vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,13 EUR dividendų akcijai, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į planuojamą investicijų poreikį, Bendrovės grynųjų srautų pakankamumą, bendrą finansinę situaciją ar neigiamas rinkos tendencijas, dividendų išmokėjimas galėtų daryti žalą Bendrovės veiklai.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 26 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dėl reguliacinės veiklos formos pakeitimo

UTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja 2019 m. kovo 21 d. gavusi Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl Bendrovės reguliacinės veiklos formos pakeitimo. Bendrovė nuo šiol yra laikoma veikianti ne licencijos, o Lietuvos banko leidimo pagrindu.

Dėl siūlymo skirti dividendus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „INVL Baltic Real Estate“ arba Bendrovė) pažymi, kad 2017 m. gruodžio 29 d. vykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,13 EUR dividendų akcijai, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į planuojamą investicijų poreikį, Bendrovės grynųjų srautų pakankamumą, bendrą finansinę situaciją ar neigiamas rinkos tendencijas, dividendų išmokėjimas galėtų daryti žalą Bendrovės veiklai.

Audituoti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. grupės rezultatai

2018 metų SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,17 mln. eurų, o pajamos – 5,82 mln. eurų (2017 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 3,58 mln. eurų, pajamos – 6,20 mln. eurų).

Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. audituotas  grynasis pelnas siekia 3,37 mln. eurų, o 2017 metų siekė 3,78 mln. eurų.