Naujienos

INVL Baltic Real Estate pasirašė priėmimo – perdavimo aktą dėl pastato, esančio Vilniaus g. 37-4, Vilniuje

Pranešimas apie esminį įvykį
Kaip informavo „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”), 2021 m. rugsėjo 24 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su VĮ „Turto bankas“ dėl patalpų su žemės sklypo dalimi, esančių Vilniaus g. 37-4, Vilnius, pirkimo. Daugiau informacijos čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6eb317d5bcceea5df97cf844fa9120b&lang=lt

INVL Baltic Real Estate laimėjo VĮ „Turto bankas“ organizuotą aukcioną

Pranešimas apie esminį įvykį

2021 m. rugpjūčio 26 d. „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“), laimėjo VĮ „Turto bankas“ organizuotą aukcioną dėl patalpų su žemės sklypo dalimi, esančių Vilniaus g. 37-4, Vilnius, Vilniaus m. Bendras patalpų plotas sudaro 1552,46 kv. m (įskaitant 430 kv. m ploto neįrengtos pastogės plotą), žemės sklypo plotas sudaro 0,1185 ha.

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė 2021 m. birželio 30 d.

Pranešimas apie esminį įvykį
Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XII skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2021 m. birželio 30 d. buvo 17 633 254 eurų arba 2,1874 euro akcijai.

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

Kita informacija
„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2021 m. liepos 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.
 

Notice on the cancellation of own shares

Acquisition or disposal of the issuer's own shares
On 26 July 2021, after the registration of the new wording of the Articles of Association of INVL Baltic Real Estate (hereinafter - “the Company”) in the Register of Legal Entities, the procedure of the reduction of the authorized capital of the Company has ended. During this procedure, the 5,088,586 units of the ordinary registered shares (which made up 38.7% of all shares issued by the Company), acquired by the Company through the share redemption processes, were cancelled

Pranešimas apie savų akcijų anuliavimą

Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas
2021 m. liepos 26 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją Juridinių asmenų registre, pasibaigė Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra, kurios metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, kas sudarė 38,7 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų.

INVL Baltic Real Estate skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas
2021 m. liepos 26 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją ir pasibaigus Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai, kuriuos metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, Bendrovė skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą 2021 m. liepos 26 d.:

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius
Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.
 

Dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2021 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.
 

Dėl pritarimo stebėtojų tarybos narių kandidatūroms

Kita informacija
2021 m. gegužės 19 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos narių kandidatūroms.

Pranešimas apie įstatinio kapitalo mažinimą

Pranešimas apie esminį įvykį
„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) praneša, kad 2021 m. balandžio 29 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigytus 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų.

INVL Baltic Real Estate 2021 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2021 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 121 tūkst. eurų, o pajamos – 601 tūkst. eurų (2020 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 404 tūkst. eurų, pajamos – 1 488 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2021 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 121 tūkst. eurų, o 2020 metų 3 mėnesių siekė 454 tūkst. eurų.
 

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2020 metus bei pritarė steigimo dokumentų pakeitimui, stebėtojų tarybos sudarymui ir įstatinio kapitalo sumažinimui

Pranešimas apie esminį įvykį
2021 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2020 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2020 m. sudarys 1 mln. EUR).