Naujienos

Patvirtintas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo prospekto priedas

Lietuvos bankas 2018 m. gegužės 21 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-128 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospekto (toliau – Prospektas), kuris buvo Lietuvos banko patvirtintas ir Bendrovės paskelbtas 2018 m. balandžio 23 d. (Lietuvos banko sprendimo dėl Prospekto patvirtinimo Nr. 241-70), priedą (toliau – Prospekto priedas, žr. pridedamus dokumentus). Prospekto priedas yra sudedamoji Prospekto dalis ir jis turi būti skaitomas kartu su visu Prospektu bei į jį nuorodos būdu įtrauktais dokumentais.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

2018 metų 3 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 703 tūkst. eurų, o pajamos – 1 488 tūkst. eurų (2017 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 360 tūkst. eurų, pajamos – 1 669 tūkst. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 754 tūkst. eurų, o 2017 metų 3 mėnesių siekė 410 tūkst. eurų.

Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2018 m. kovo 31 d. buvo 32 853 366 eurų arba 2,4984 euro akcijai.

Patvirtintas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo prospektas

Lietuvos bankas 2018 m. balandžio 23 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-70 patvirtino specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) viešo akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pasididino paskolos limitą

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) skelbia 2018 m. balandžio 10 d. pasirašiusi sutartį su AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) dėl paskolos limito padidinimo iki 24 mln. EUR.

2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrovė ir Bankas sudarė Kredito sutartį, kurios pagrindu panaudotas ir Bankui negrąžintas likutis pranešimo dienai siekia 18,2 mln. EUR. Galutinis paskolos grąžinimo terminas 2023 m. pradžia.