Investuotojo kalendorius

202metai:

2021 m. vasario 26 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2021 m. balandžio 30 d.   Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka
2021 m. rugpjūčio 23 d.   Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. pusmečio ataskaita
2021 m. spalio 29 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka


2020 metai:

2020 m. kovo 18 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2020 m. balandžio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2020 m. birželio 25 d. 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė
2020 m. rugpjūčio 21 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita
2020 m. spalio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2020 m. gruodžio 30 d. 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė


2019 metai:

2019 m. vasario 28 d. 2018 m. 12 mėn. tarpinė informacija
2019 m. kovo 18 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2019 m. balandžio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2019 m. rugpjūčio 19 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. pusmečio ataskaita
2019 m. spalio 31 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka


2018 metai:

2018 m. kovo 2 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2018 m. balandžio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 3 mėn. tarpinė informacija
2018 m. rugpjūčio 17 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. pusmečio ataskaita
2018 m. spalio 31 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 9 mėn. tarpinė informacija

2017 metai:

2017 m. kovo 20 d. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui
2017 m. balandžio 11 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2017 m. balandžio 11 d. 2016 m. audituota metinė informacija
2017 m.balandžio 28 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2017 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai
2017 m. rugpjūčio 16 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2017 m. 6 mėn. tarpinė informacija
2017 m. spalio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2017 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai

2016 metai:

2016 m. sausio 27 d. 2015 m. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 m. gegužės 10 d. 2016 m. trijų mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 m. rugpjūčio 12 d. 2016 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2016 m. lapkričio 3 d. 2016 m. devynių mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.