Grynųjų aktyvų vertė

Data Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR Grynųjų aktyvų vertė, EUR Perskaičiuota akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR* Paskirti dividendai akcijai, EUR*
2016 11 30** 0,4203 27 633 382 2,1014  
2016 12 31 0,4726 31 072 202 2,3629  
2017 03 31 0,4781 31 431 866 2,3903  
2017 06 30 0,4838 31 811 344 2,4191 0,06
2017 09 30 0,4924 32 374 388 2,4619  
2017 12 31 0,5150 33 860 074 2,5749  
2018 03 31 2,4984 32 853 366 2,4984 0,13
2018 06 30 2,5900 34 058 027 2,5900  
2018 09 30 2,6147 34 382 903 2,6147  


*Grynųjų aktyvų vertė akcijai bei paskirti dividendai perskaičiuoti, akcijos nominaliai vertei esant EUR 1,45.
** Pirmoji akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė - EUR 0,4203.

Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis

Data Nuo veiklos pradžios Per ketvirtį Nuo veiklos pradžios įvertinus dividendus
2016 12 31 12,44% 12,44% 12,44%
2017 03 31 13,75% 1,16% 13,75%
2017 06 30 15,11% 1,19% 17,97%
2017 09 30 17,15% 1,78% 20,01%
2017 12 31 22,53% 4,59% 25,39%
2018 03 31 18,89% -2,97% 27,93%
2018 06 30 23,25% 3,67% 32,29%
2018 09 30 24,43% 0,95% 33,47%


Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos. 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.